Mikádo - SVČ - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Kreativní dívka

Kroužek je určen pro: od 7 do 11 let
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

Různé klasické i nové výtvarné techniky, jednoduché vaření, ruční práce. 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 800 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
0401 ČT 15:30 - 17:00 Kuchyňka pozn.: čas se může změnit

Termín zahajovací schůzky

Zahajovací schůzka: středa 27. 9. 2017 v 16:00

DEN SCHŮZEK: čtvrtek

Přihláška do kroužku

Do kroužku se není možné přihlásit. Přihlašování otevřeno od 28.8.2017 od 22.9.2017.