Mikádo - SVČ - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Geocaching

Kroužek je určen pro: od 3. třídy
Počet hodin týdně: 2

Popis kroužku

Turisticko-sportovní kroužek, který spočívá v použítí navigačního systému GPS a hledání skrytých schránek. Kroužek bude probíhat jednou za 14 dní.

Minimum na otevření kroužku je 8 dětí.

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 600 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
0515 1x za 14 dnů - PÁ 14:30 - 16:30 Klubovna 1

Termín zahajovací schůzky

Zahajovací schůzka: úterý 26. 9. 2017 v 16:30

Den schůzek: pátek

Přihláška do kroužku

Do kroužku se není možné přihlásit. Přihlašování otevřeno od 28.8.2017 od 22.9.2017.