Mikádo - SVČ - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Keramika

Kroužek je určen pro: od 1 do 9 třídy
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

Objevte svět hlíny, pro začátečníky i pokročilé. Děti budou rozděleny podle věku a úrovně.

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 1000 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
0403 PO 15:30 - 17:30 Dílna 1

Termín zahajovací schůzky

Zahajovací schůzka: pondělí 25. 9. 2017 v 16:00

DEN SCHŮZEK: PONDĚLÍ A STŘEDA

Přihláška do kroužku

Do kroužku se není možné přihlásit. Přihlašování otevřeno od 28.8.2017 od 22.9.2017.