Mikádo - SVČ - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Rybáři

Kroužek je určen pro: od 7 do 16 let
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

Lov ryb, rybářský řád, soutěže. Znalosti z biologie ryb, vodních organismů a vše o rybářském hospodaření. 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
--- 500 Kč --- --- ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
0501 ČT 16:00 - 17:30 Klubovna 3

Termín zahajovací schůzky

Zahajovací schůzka: středa 27. 9. 2017 v 16:30

DEN SCHŮZEK: Čtvrtek

Přihláška do kroužku

Do kroužku se není možné přihlásit. Přihlašování otevřeno od 28.8.2017 od 22.9.2017.