Mikádo - SVČ - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Barvínek

Kroužek je určen pro: od 5 let
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

První seznámení s výtvarnými technikami.

Minimum na otevření kroužku 8 dětí.

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Předškolní Základní škola Střední škola VOŠ Dospělý
400 Kč --- --- --- ---

Uvedená cena je za jedno pololetí.

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výuky rozvrh
0201 ČT 16:00 - 17:00 Dílna 1

Termín zahajovací schůzky

Zahajovací schůzka: Středa 27. 9. 2017 v 16:30.

Den schůzek: čtvrtek 16:00 - 17:00

Přihláška do kroužku

Do kroužku se není možné přihlásit. Přihlašování otevřeno od 28.8.2017 od 22.9.2017.